Privatlivspolitik

Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med psykologisk behandling af dig, indsamler og behandler jeg som dataansvarlig en række personoplysninger om dig jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Nedenfor gennemgås privatlivspolitikken, som beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.


Typer af personoplysninger

Jeg indsamler oplysninger om dig ved, at du selv afgiver personoplysninger via telefon, gennem mail eller ved en samtale over Google Meet.

Jeg indsamler følgende personoplysninger:

  • Almindelige oplysninger: Fx navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnummer

  • CPR-nummer

Jeg indsamler følgende følsomme personoplysninger:

  • Helbredsoplysninger

Formål med indsamling: Jeg indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med journalskrivning, for at kunne give dig den bedst mulige behandling og for at kunne kontakte dig. Dine personoplysninger opbevares sikkert og krypteret både på min computer og harddisk samt gennem databehandleraftale med Danastar (udbyder af  min RMail).


Samtykke

Inden behandlingsforløbet starter, beder jeg dig pr. mail give samtykke til, at jeg må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med Psykologloven og journalføringsbekendtgørelsen § 15.  Du har ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.


Opbevaringstid

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.  I henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 opbevarer jeg disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen.


Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.