Erfaring & kvalifikationer

Resumé

Jeg er uddannet cand.psych. (psykolog) og har arbejdet som selvstændig psykolog siden februar 2021. Jeg har tidligere erfaring indenfor det klinisk psykologiske fagområde gennem et job som psykolog ved Hjulsøgårdfonden, som gruppeleder i Angstforeningen samt gennem en praktikperiode ved Enhed for Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien. Jeg har en stor interesse for klinisk psykologi og skrev speciale om Kognitiv adfærdsterapi vs. Acceptance and Commitment Therapy til behandling af angstlidelser, som blev bedømt til et 12-tal. Jeg skrev endvidere bachelorprojekt om sammenhængen mellem rumination, refleksion og subjektiv velvære. Desuden valgte jeg selv flere fag/seminarer indenfor klinisk psykologi på studiet (bl.a. psykologisk testning og udredning af angst og depression). 

 

Relevant erfaring

Februar 2021 – nu: Selvstændig psykolog hos ‘Value-Based Living’

 • Online terapi 
 • Siden jeg stiftede ‘Value-Based Living’ i februar 2021, har jeg hjulpet flere hundrede klienter gennem et terapiforløb hos mig.
 • Du kan læse om min målgruppe her
 • Min terapeutiske tilgang står beskrevet her


2020 – 2021: Psykolog hos Hjulsøgårdfonden

 • Hos Hjulsøgårdfonden varetog jeg misbrugsbehandling (både alkohol- og stofmisbrug) gennem individuel terapi og gruppeterapi med klienter, der var varetægtsfængslede i et Arresthus.
 • Terapeutisk tilgang i terapisessionerne: i min terapi tog jeg primært udgangspunkt i Kognitiv adfærdsterapi samt Acceptance and Commitment Therapy, men jeg gjorde også brug af en mere psykodynamisk tilgang til nogle klienter og problemtyper. Derudover anvendte jeg også øvelser fra Metakognitiv terapi og Mindfulness-øvelser.
 • Fokusområder i terapien: i terapisessioner med mine klienter omhandlede gennemgående tematikker, udover fokus på deres misbrugsproblematik, blandt andet deres identitet, selvværd, værdier, vredeshåndtering, relationer samt at skabe en meningsfuld livsforandring.
 • Jeg har haft klienter med mange forskellige problematikker i behandling, herunder blandt andet klienter med symptomer på angst, depression, PTSD, stress, OCD, ADHD, skizofreni, selvmordstanker og personlighedsforstyrrelser/forstærkede personlighedstræk. Jeg har derfor fået erfaring med mange forskellige klienttyper og problematikker gennem arbejdet som psykolog hos Hjulsøgårdfonden.
 • Jeg fik supervision og deltog i et autorisationsforløb hos en autoriseret psykolog ud fra en psykodynamisk tilgang.


2017 – 2019: Gruppeleder hos Angstforeningen, Aarhus

 • Jeg var gruppeleder for en angstgruppe bestående af ca. 5-8 deltagere (18 år +) med blandede angstlidelser: socialfobi, panikangst, agorafobi, generaliseret angst og helbredsangst.
 • Under møderne havde jeg et godt overblik og strukturerede bl.a. talerunder, således alle deltagerne følte sig set og hørt. Derudover håndterede jeg forskellige gruppedynamikker, psykoedukerede og gennemgik forskellige kognitive adfærdsterapeutiske opgaver samt øvelser indenfor Acceptance and Commitment Therapy.
 • Jeg fik en stor indsigt i forskellige angstlidelser samt i, hvordan angst kan komme til udtryk og opleves på flere forskellige måder.


2018: Psykologpraktikant ved Enhed for Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien, Aarhus

 • Jeg havde selvstændigt individuelle terapiforløb ud fra en Kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.
 • Jeg fik erfaring med udredning bl.a. gennem PSE og ICD-10.
 • Jeg deltog under fælles visitation, supervision og andre møder samt fik hyppigt selv supervision.