Book en gratis forsamtale på: katrine.valuebasedliving@gmail.com

Book en gratis forsamtale på:  katrine.valuebasedliving@gmail.com

Tavsheds- og underretningspligt

Jeg har tavshedspligt, hvilket betyder, at ingen af dine oplysninger, eller det vi arbejder med i terapien videregives til andre. Tavshedspligten overtrumfes dog af underretningspligten (som jeg som psykolog har), der påhviler enhver, som får kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. I disse tilfælde har jeg dermed pligt til at underrette kommunen. I tilfælde hvor jeg som psykolog vurderer, at en klient selv eller andre er udsat for åbenlys fare, fx hvis klienten udviser tegn på at være selvmordstruet og derfor skal henvises til psykiatrisk behandling, skal jeg som psykolog bryde min tavshedspligt for at beskytte andres liv og velfærd.